CARDIFF WEST ROTARY CLUB, serving the communities of Radyr, Morganstown, Pentyrch, Creigiau, St Fagans and surrounding areas

Youth Competitions

Youth Competition Entry Deadlines

Welsh Young Writer
Entries for the Welsh Young Writer have to be submitted to clubs by 12th January, with the winning entries for the district final to be submitted by 26th January 2018
Each club may submit one entry from each age category
This years theme is ‘‘Mae hynny yn wahanol’’. (This is different)
Guidance and information packs, along with entry forms are available to download from the district website.
Use the opportunity of half term as a period when entries can be undertaken

Young Writer and Young Photographer
As you are aware the closing date at club level for the District Young Photographer and Young Writer is March 12th. Winning entries have to be submitted for the district final by 7th April 2018
Each club may submit one entry from each age category
This years theme is ‘‘A Different Perspective’’.
Half term will soon be upon us and competitors may wish to use this time to produce their entries. Guidance and information packs, along with entry forms are available to download from the district website.

English Youth Speaks
The date and venue of the district final for English Youth Speaks has been changed
The competition will now take place on Sunday 4th March 2018, commencing at 1.30pm. The venue will be at King Henry VIII School, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire NP7 6EP

Welsh Youth Speaks

Annwyl bawb/ Dear All Mae’r neges isod wedi ei ddanfon at yr ysgolion sydd wedi cystadlu yn y gystadleuath yn ddiweddar. The message below has been sent to all schools that have competed in the recent past.

“Annwyl Brifathrawon/ Athrawon/ Ffrindiau, Mae’r amser wedi dod unwaith eto i drefnu’r gystadleuaeth Siarad Gyhoeddus a gobeithiaf y byddwch i gyd yn medru darparu timoedd i gymryd rhan. Mae dyddiadau a lleoliadau’r gystadleuaeth fel a ganlyn: Rownd gyn-derfynol y Gorllewin – Hydref 25ain yn Ysgol Bro Dinefwr, Ffairfach i ddechrau am 2.00yh Rownd gyn derfynol y Dwyrain _ Hydref 26ain yn Ysgol Gyfun Treorci i ddechrau am 1.00yh (noder yr amser fan hyn) Hoffem ddiolch i’r ddwy ysgol am gytuno i gael y gystadleuaeth. I’r rhai lwcus a hynod ddawnus hynny sy’n cyrraedd y rownd derfynol, mi fydd hwnnw i’w gynnal ar Dachwedd y 9fed yn Nhy Hywel, Bae Caerdydd am 2.00yh. Yn atodol i’r ebost hyn mi welwch ganllawiau a ffurflenni cais perthnasol i’ch ardal. Hoffem petaech yn gallu ymateb i’r ebost hyn cyn gynted a phosib dim ond i gadarnhau eich bod wedi ei gael ac i gadarnhau’r person cyswllt am eleni. Hefyd os gaf i’r ymatebion yn gynnar mi allai benderfynnu os oes angen tair rownd gyn-derfynol gan bod niferoedd y timau yn cynyddu. Dwi’n mwynhau’r gystadleuaeth hon mas draw bob blwyddyn a’r gobaith yw bod eich disgyblion yn cael profiadau da ond hefyd y pleser o gymryd rhan. Dwi’n gwerthfawrogu’n fawr yr ymdrech ar eich rhan chi’r athrawon. Gan obeithio cael ymatebion cloi Hwyl, Dai Dyer Sym 07977913637. Basically (for those not able to understand the language of heaven!) it invites all the schools to take part this year again and notes the dates of the competition which are Semi final Area West – October 25th in Ysgol Bro Dinefwr at 2.00pm Semi final Area East – October 26th in Ysgol Gyfun Treorci at 1.00pm Final – Monday November 13th in Ty Howell Cardiff Bay at 2.00pm As the situation of Welsh speakers in schools is improving there might be other schools who now feel able to put a team forward and obviously they would be welcome. For your information the schools already circulated are Ysgolion Penweddig, Bro Pedr, Cwmtawe, Dyffryn Teify, Tregaron, Bro Dinefwr, Builth, Aberaeron, Bryn Tawe, Ystalyfera, Dyffryn Aman, Gwyr, Preseli, Maes y Gwendraeth, Bro Morgannwg, Cwm Rhymni, Cymer Rhondda, Gartholwg, Glantaf, Plasmawr, Treorci, Gwynlliw, Strade, Dyffryn Taf, Bro Myrddin, Aberteifi, Llanhari, Rhydywaun. Can I ask that Clubs local to any of these schools make contact with them. As always if you have any questions please pick up the phone. My number is 07977913637. Diolch, Dai Dyer Llandovery RC
Am awaiting confirmation for the date next June in the Senedd.

Young Musician 2014/2015

Cardiff West sponsored Ben Lewis, who attends Radyr Comprehensive, in this year’s Area Final held at Whitchurch High School.  Ben played J.S.Bach’s Cello Sonata Third Movement and Cello Suite Prelude and Allemande. There were ten competitors in the Instrumental competition and five in the Vocal competition. President Geoff Pollard and Liz Davies joined Ben to congratulate him on his fine performance. The audience was treated to a wonderful evening of performances, which would have graced any professional stage. The task of choosing the competitors to go through to the District Final fell to Christiana Mavron and Frank Kelleher in the Instrumental competition and Kate Woolveridge and Gail Pearson in the Vocalist competition.

IMG_0709

Young Photographer 2013/14 – Club & Area Winning Entry

Congratulations to Matthew Argyle who won the club and area competitions with his portfolio of three entries.

IMG_0001w IMG_0002w IMG_0003w

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s